1
2
3
4
5
6

! Změny termínů nalodění - účinná dezinfekce lodí !

Milí jachtaři,

vzhledem k současné situaci budeme na lodích využívat nejúčinnější doporučený způsob dezinfekce, kterým je ozónový generátor. 

S ohledem na tuto technologii je nutný časový odstup od použití přístroje do dalšího nalodění. V zájmu vaší ochrany tak ve většině případů bude možné nalodění až ráno v placený den pronájmu.

Večerní nalodění můžeme umožnit pouze tehdy, nebude-li loď přímo před vámi obsazena. Sledujte si to aktuálně v bukaci před vašim termínem.

Dodržujte aktuální nařízení vlády.

Děkujeme za pochopení, jelikož zdraví je na prvním místě.

HACJACHT © 2024 | www.zhotoveniwebu.cz